Galerija na Bankete, Hvar, 1976.

Zajedno s Igorom Rončevićem, Kuzmom Kovačićem.

Galerija na Bankete 1976
S otvorenja izložbe Dalibora Parača, Galerija na Bankete, Hvar, 1976.
Galerija na Bankete 1976 3
Igor Rončević, Kuzma Kovačić, Peruško Bogdanić
Galerija na Bankete 1976 Ante Kuduža
S otvorenja izložbe Ante Kuduza, Galerija na Bankete, Hvar, 1976.